THE-HARD에 오신걸 환영합니다.

저희 THE-HARD는 대형 고급룸 20개와 일평균 50명 언니들로 이루어진 연산동 초대형 업소 입니다.

010-3062-9363

MUSIC AND GIRL

음악과 술을 즐겁게 하는 화려한 여우들!
지금 더하드에서 만나서보세요.

010-3062-9363

ENJOY AND FUNNY

365일 매일 색다른 이벤트로 지루할 틈이 없이
즐거움을 선물해 드립니다.

010-3062-9363

ABOUT THE HARD

부산 연산동에 위치한 더하드는 부산 대표 업소로
최고의 만족감을 선사 해드립니다.

010-3062-9363

 

 

 

소개.jpg

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

123.gif

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

 

 

1번파일.gif

2번파일.gif

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

 

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 


 

 

 

티하드.gif

 

24시간 문의 & 예약

010-3062-9363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부산풀싸롱,연산동풀살롱,부산풀쌀롱,부산풀사롱

부산유흥,부산달리기,펀초이스,연산동유흥

하지원실장

010-3062-9363

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION